Espan projekt

Projekt címe: Passzívház minőségű épület mintatervének kidolgozása önkormányzatok számára

Projekt időtartama: 2013.01.21-2013.02.25

Projekt támogatója: Pannon Energia Stratégia- ESPAN

UD_20090610_ESPAN_Logo_4c

Projekt bemutatása:

A „Passzívház minőségű épület mintatervének kidolgozása önkormányzatok számára” című projekt keretében egy 4 fős családi ház mintatervét dolgoztuk ki.Számos önkormányzat épít fiatal értelmiségieknek szociális lakásokat, ez által ösztönözve őket, hogy tanulmányaik elvégzése után szülővárosukban (ill a közeli városokban) kamatoztathassák tudásukat. Ezen beruházások támogatásátaz Nemzeti Lakás Ügynökség (ANL) programja által, valamint saját forrásokból valósíthatják meg. A Nemzeti Lakás Ügynökségi (ANL) program egyik fő hiányossága, hogy ezek az épületek egyáltalán nem energia hatékonyak, ami nagy fűtésköltségeket von maga után.  Projektünkben ezért egy alternatív,rövid időn belül megtérülő megoldást ajánlunk önkormányzatok valamint magánszemélyek számára, emellett a tervet felhasználók megspórolhatják a tervezési költségek nagy részét is,ezzel csökkentve a passzívházaknál megjelenő többletköltségek egy részét.

A projekt tevékenységei:

A mintaterv és tanulmány kidolgozása

A mintaterv kidolgozása során fontos volt számunkra, hogy helyi és a lehető legtermészetesebb anyagokból tervezzük az épületet, ezért választottuk a fa-vázszerkezetes megoldást, szigetelésként pedig kőzetgyapotot (vagy igény szerint más természetes anyagot (gyapjút, szalmát)- egy feltétellel hogy a termikus burok hőátbocsátási tényezője ne haladja meg a 0.15 W/(m²K) értéket és megtartsa hőhídmentességétis. A fa-vázszerkezet választása továbbá azért is volt kézenfekvő, mert így könnyebben tudtuk kialakítani egy moduláris szerkezetet, amely könnyebben adaptálható úgy a telek adottságaihoz, mint a megrendelő személyes igényeihez is. A tervezés folyamán további fontos szempont volt, hogy az épület illeszkedjen a térség építészeti stílusáhozés ne alkossunk tájidegen formákat: a mintaterv „helyszíne” a Csíki medence (Hargita megye), ezért a tervben székely építészeti stíluselemeket vittünk be egy mai letisztult formába.

A mintaterv kidolgozása során készítettünk egy PHPP számítást is, mely az előzetes eredmények szerint megfelel a passzívház követelményeknek. Továbbá összehasonlítottuk a passzívház és a hagyományos épület építési költségeit a mintatervre vetítve: számításink alapján megállapítottuk, hogy a 140 m2-es épített felülettű mintaterv esetében egy passzívház felépítése hozzávetőlegesen 8000 Euróval kerül többe (~60 Euro/m2 többletköltség), mint egy hagyományos épület. A többlet- költség a tervezett energiaár liberalizációt is figyelembe véve 10 éven belül térül meg.

A mintatervet egy tanulmány keretében publikáljuk.

Workshop-Konferencia

A Hargita Megyei Tanáccsal és a Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálattal partnerségben, 2013. február 22.-én, Csíkszeredában (Hargita megye, Románia) szerveztünk egy konferenciát Épített örökség fenntarthatósága Hargita megyében címmel, mely keretében bemutattuk az egyesületünk által kidolgozott Passzívház Mintatervet. A konferencia keretében a meghívott előadók a székely épületekről, a modern székelyházról és az épített örökség védelméről tartottak előadásokat. A rendezvény programja megtekinthető a következő weboldalon.

A projekt eredményeinek népszerűsítése

A projekt során kidolgozott mintaterv bemutatóanyagát az egyesület honlapjáról lehet majd letölteni,továbbá a konkrét érdeklődőknek (önkormányzatok, magánszemélyek) előzetes szerződés alapján átadjuk a mintaház tervét is, és ha igényt tartanak rá a továbbiakban is rendelkezésükre állunk bármilyen felmerülő kérdés megoldásában. A szerződés feltételei, hogy a mintatervet csak saját célra lehet majd alkalmazni (a Romániában érvényes szerzői jogok alapján nem lehet kereskedelmi célokra használni – kivételt képez a jelenlegi ESPAN projekt kiírója),és lehetőségek szerint az épület be kelltartsa a passzívház kritériumokat is.

Elért eredmények

A projekt során a következő eredményeket értük el:

  • egy passzívház mintaterv kidolgozása 4 fős család részére, PHPP számítással, többlet- költségbecsléssel, megtérülés számítással
  • egy tanulmány készítése a 31/2010-es EU irányelv és a passzívház mintaterv alapján
  • egy workshop-konferencia szervezése
  • 70 résztvevő a konferencián, melyből 21 személy a helyi önkormányzatok részéről volt jelen
  • a projekt keretében népszerűsítettünk a passzívházakat és az energiahatékonyságot Hargita megyében, Romániában
  • partnerséget alakítottunk ki a Hargita megyei Tanáccsal és a Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálattal

Partnerek:

  • Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat
  • Hargita Megye Tanácsa – Épített örökség

Letöltések:

További hasznos linkek:

Képek a mintatervről:

sorozat

Leave a Reply