Fenntarthatóság

A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés fogalma az utóbbi 25 évben egyre inkább előtérbe került minden ágazatban, habár jelentése nem teljesen tisztázott. A fenntarthatóság az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentésében a következőképpen van meghatározva: olyan fejlődési folyamat, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”. Ez a meghatározás első látásra egyszerűnek tűnik, bizonyos területeken, mint például az erdőgazdálkodás, környezetvédelem területén az elv használata egyszerű és egyértelmű, viszont az építkezés, építészet területén már nem. 2003-ban az Európai Unió egy munkacsoportot[1] is felállított ezeknek a kérdéseknek a tisztázására.

Feltevődhet a kérdés, hogy miért is kell fenntarthatóan építkezni?

Mert:

  1. Az EU-ban az épületeink használják fel az energia 40%-át.[2]
  2. Európai Uniós szinten gazdasági ágazatonként lebontva a háztartások az energia 27%-át használják fel.[3]
  3. Romániában a háztartások az energia 36%-át használják el.[4] (2. Melléklet)
  4. Az épületek fűtésére-hűtésére az egy háztartáson belül az energia 49%-át használjuk el.[5] (3. Melléklet)
  5. A primer energia 76,6%-át fosszilis energiahordozókból nyerjük.[6]
  6. Ezért az EU szinten évi CO2 kibocsátása 10634 kg/fő[7]
  7. A primer energia csupán 13,4%-át nyerjük megújuló energiaforrásokból.[8]
  8. A Föld fosszilis tüzelőanyag tartalékai csökkenek, ezzel szemben az energiaigény egyre nagyobb mértékben növekszik.
  9. Az építkezési hulladékok újrahasznosítása alacsony

A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken, mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével kell mérlegelni a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben.[9]

  1. ábra: A fenntarthatóság alappilléreifenntarthatosag

 Forrás: wikipedia.org

A fenntartható épületek, olyan építmények, melyek minimális hatást gyakorolnak környezetükre a teljes életciklusuk alatt (építés, üzemeltetés, felújítás/karbantartás, bontás), ugyanakkor a lehető legjobban kielégíti azokat a célokat, amelyért megalkották és kivitelezték.

[Abos Emőke]

[Részlet az ESPAN proijekt keretében elkészített Passzívház Mintaterv című tanulmányból]


[1] Nemzetközi Munkacsoport a Fenntartható Építkezési Módszerekért és Technológákért (S.C.M.T), mely jelenleg a Építészek Európai Tanácsán (http://www.ace-cae.eu/) belül tevékenykedik

[2] Forrás: Europe’s buildings under  the microscope, BPI, 20.o, http://www.europeanclimate.org/documents/LR_%20CbC_study.pdf

[3] Forrás: u.o,

[4] Forrás: Eurostat,

[5] Forrás: Eurostat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...