Az energiafogyasztás csökkentése az energiahatékonyság fokozásával (uniós javaslatok)

MIRŐL IS VAN SZÓ?

 • Jelenlegi becslések szerint az EU nem halad jó úton afelé, hogy a várható energiafogyasztást 2020-ra 20%-kal csökkentse.
 • Az Unió ezért a gazdaság egészére irányuló új intézkedések meghozatalával kívánja fokozni az energiahatékonyságot, hogy a fent említett célérték 2020-ra megvalósítható legyen.

PONTOSAN MI FOG MEGVÁLTOZNI?

 • A közigazgatási szerveknek energiahatékony épületeket, termékeket és szolgáltatásokat kell majd vásárolniuk, illetve épületeik 3%-át évente fel kell újítaniuk, hogy energiafogyasztásuk nagy mértékben csökkenjen.
 • Az energetikai közszolgáltatóknak az energiahatékonyság javítását célzó intézkedésekkel (pl. régi kazánok lecserélése, az ingatlan szigetelése) a fogyasztás visszaszorítására kell ösztönözniük a végfelhasználókat.
 • Az iparban dolgozó gazdasági szereplőkben jobban tudatosítani kell az energiatakarékossági lehetőségeket, pl. a nagyvállalatoknak háromévente energiaauditot kell végezniük.
 • A fogyasztásmérőkön megjelenő és a számlákon feltüntetett részletesebb információknak köszönhetően a fogyasztók könnyebben figyelemmel tudnák kísérni energiafogyasztásukat.
 • Az EU előírja az energiaátalakítás hatékonyságának nyomon követését és adott esetben intézkedéseket javasol a hatékonyság növelésére, illetve a kapcsolt hő- és villamosenergiatermelésre.
 • A nemzeti energetikai szabályozó hatóságoknak a végfelhasználóknak történő energiaelosztás mikéntjével és díjszabásával kapcsolatos döntéseikben figyelembe kell venniük az energiahatékonysági kérdéseket.
 • Az energetikai szolgáltatásokat nyújtó szervezetek magas szintű technikai hozzáértésének igazolása érdekében tanúsítási rendszerek bevezetésére kerül sor.

KINEK ÉS HOGYAN SZOLGÁLJÁK JAVÁT A JAVASLATOK?

 • A fogyasztóknak, mert a tájékoztatás javítása révén ellenőrizhetik energiafogyasztásukat és csökkenthetik energiaszámlájukat.
 • A környezetnek, hiszen csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.
 • A közigazgatási szerveknek, mert az energetikailag hatékonyabb épületek, termékek és szolgáltatások révén mérsékelhetik energiafogyasztásukat.
 • Az uniós gazdaságnak, mivel biztonságosabbá válik az energiaellátás, illetve az új munkahelyek révén (különösen az épületfelújítási ágazatban) fellendül a gazdasági növekedés.

MI KÖVETKEZIK EZUTÁN?

 • Miután az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a javaslatot, az uniós tagállamoknak egy évük van arra, hogy a jogszabályt nemzeti jogukba átültessék.
 • Az EU 2014-ben megvizsgálja, hogy jó úton halad-e afelé, hogy 2020-ra elérje a energiafelhasználás 20%-os csökkentésére irányuló célkitűzését. Amennyiben az előrehaladás nem eléggé jelentős, az EU kötelező energiahatékonysági célértékeket javasol a tagállamoknak.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...