Nyilvános konzultáción a tömbházak hőszigeteléséről szóló kiírás pályázati útmutatója

A Regionális Operatív Program Irányító Hatósága konzultációra bocsájtotta a 1.2-es beavatkozási terület pályázati útmutatóját – mely olyan beruházásokat céloz meg, amely a tömbházak energiahatékonyságának növeléséhez járul hozzá (az útmutató ide kattintva érhető el). Ennek érdekében az Irányító Hatóság szeptember 9-ig bármilyen megjegyzést, hozzászólást szívesen vár az info@mdrt.ro címre.

A program összköltségvetése 182,4 millió euró, mely a nyolc fejlesztési régió között egyenletesen oszlik meg: így minden fejlesztési régiónak 22,8 millió euró áll majd a rendelkezésére. A program finanszírozásának 60%- át a Regionális Fejlesztési Alapból és állami költségvetésből finanszírozzák, a fennmaradó 40% pedig a lakóközösségek és az önkormányzatok között a következőképpen oszlik meg:

  • 30% az önkormányzat és 10% a lakóközösségek hozzájárulásának aránya abban az esetben, ha az ott lakó családok, több mint 50%-nak az egy főre eső családi nettó jövedelme kisebb mint 150 euró;
  • 20% az önkormányzat és ugyancsak 20% a lakóközösségek hozzájárulásának aránya abban az esetben, ha az ott lakó családok, több mint 50%-nak az egy főre eső családi nettó jövedelme kisebb mint 350 euró;
  • 10% önkormányzat és 30% a lakóközösségek hozzájárulásának aránya abban az esetben, ha az ott lakó családok, több mint 50%-nak az egy főre eső családi nettó jövedelme kisebb mint 500 euró.

A megpályázható legalacsonyabb összeg 1.700.000 lej, a legmagasabb viszont 46.000.000 lej. A pályázatokat a megyeközpontokban, illetve Bukarestben lehet leadni, előreláthatóan október elejétől.

Figyelembe véve, hogy a program 2013-ban zárul, jelen kiírás prioritást élvez a jelenlegi programozási időszakban, mi több megalapozhatja a további, 2014-2020 közötti energiahatékonysággal kapcsolatos befektetések és pályázati kiírásokat is. Továbbá a program során növekszik Románia tömbház lakásainak energiahatékonysága, új munkahelyek jönnek létre összhangban az Európa 2020-as stratégiájával, mely egyrészt az energiahatékonyság növelését és magasabb foglalkoztatatási rátát irányoz elő.

Forrás: www.palyazatok.ro

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...